Våga uttryck dig!

Vi tror på att uttrycka sig är en viktig del i livet för att må bra. Att få sitt yttre jag att överstämma med sitt inre jag skapar harmoni och balans i oss själva. Vissa personer har svårt att uttrycka vad de tycker, känner samt sina behov. Detta skapar en obalans i tillvaron samt gör personen bl.a. osäker, skamfylld samt det försämrar även relationer men andra människor. Om vi lär oss att uttrycka vad vi tycker, känner samt våra behov så blir vi mer självsäkra, får bättre relationer samt mår mycket bättre med oss själva. Därför har vi tagit fram programmet ”Våga uttrycka dig”

Detta program går ut på att du skall kunna uttrycka:

  • Vad du känner
  • Vad du tycker
  • Dina behov

Programmet är uppbyggt i steg för steg där du kommer att ledas in i din egen takt till att uttrycka dig naturligt och självklart.

Du kommer att få välja ut olika konkreta situationer  inom de tre områdena ovan, där du tror du har svårt att uttrycka dig.

Vi kommer tillsammans ta bort alla negativa känslor kring dess situationer.

Då alla negativa och jobbiga känslor är borta skall du genomföra dessa situaitoner för att verkligen lära hjärnan att det fungerar och att det inte känns jobbigt.

Då detta är gjort så har du lärt dig uttrycka dig och kommer därmed bl.a. känna mer harmoni, inre frid och stolthet.

 

Programmet sker enskild med terapeut i 4 x 50 minuter.

Plats: Götgatan 15, Stockholm Sessionerna går även att göra via telefon om så önskas.

Pris 3900 kr

För mer information eller bokning kontakta oss genom formuläret nedan.

[contact-form 26 ”Våga uttrycka dig!”]

 

 

Google Analytics Alternative